0
เรียงความเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว เป็นเรียงความดีดีที่เขียนขึ้นโดย ด.ญ. กนกวรรณ ทัศวิล ชั้น ป.5 ที่เขียนขึ้นประกวดในโครงการของ บริษัท เอบี ฟูด แอนด์ เอฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศในโครงการนี้ ซึ่งเนื้อเรื่องในเรียงความ เป็นใปในแนวทางการใช้ชีวิตพอเพียงของครอบครัวฉัน


0
ตัวอย่าง เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ป.4-6

ตัวอย่าง เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ป.4-6 เป็นกิจกรรมที่ทางเวปเกษตรพอเพียงได้จัดขึ้นให้นักเรียนชั้นประถมได้เขียนเรียงความเพื่อส่งเข้าประกวดในหัวข้อ "เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง" และได้มีการมอบรางวัล แก่เด็กๆเพื่อเป็นทุนการศึกษา แก่น้องๆที่ได้ส่ง เรียงความเข้าประกวด นี่คือ ตัวอย่าง เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง บางส่วน ที่น้องๆได้ส่งเข้าประกวด


0
เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เป็นโครงการที่โอวัลติน และเซเว่นอีเลฟเว่น ได้จัดการประกวดเขียนเรียงความเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีแนวความคิดของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการตอกย้ำและส่งเสริมแนวคิดตามพระราชดำริ ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดถึง 2500 คนจากทั่วประเทศทีเดียว โดยคนเก่งของเรา ชื่อว่า เด็กหญิง ปริญญาพร มณฑิราช ในหัวข้อ "ชีวิตพอเพียงของครอบครัวฉัน"


0
เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลชนะเลิศ ชั้น ม.3

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรียงความของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ในหัวข้อเรื่อง "ชุมชนของฉันกับวิถีพอเพียง" ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ โดยเจ้าของเรียงความ เธอมีชื่อว่า เด็กหญิงพรอิสรา วงศ์สุภาพ ซึ่งเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับสังคมของคนไทยในปัจจุบัน และการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับคนไทยในปัจจุบัน


ทั้งหมด 1 หน้า 1