0
บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง แหลม ยโสธร อรหันต์ชาวนา

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง แหลม ยโสธร อรหันต์ชาวนา เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของการใช้ชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง หลังจากที่ชีวิตของแหลม ยโสธร ได้ดำเนินชีวิตตามธรรมดาสามัญ ของ มนุษย์โดยทั่วๆไป ที่เขาทำกัน คืออยู่ในระบบ เริ่มจากเรียนช่างซ่อม และเป็นช่างซ่อมในเมือง ถึงแม้ช่างซ่อมจะดูดีและมีรายได้ที่ดี ระดับหนึ่ง


ทั้งหมด 1 หน้า 1