0

กลอนเศรษฐกิจพอเพียง กลอนแปด 4บท กลอนเหล่านี้เรานำมาจากอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นตัวอย่าง ในการแต่งกลอน กลอนเศรษฐกิจพอเพียง แก่คนอื่นๆ หวังว่า คงเป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับ ผู้ที่สนใจ 


ทั้งหมด 2 หน้า 1 2