0
ตัวอย่าง เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ป.4-6 เป็นกิจกรรมที่ทางเวปเกษตรพอเพียงได้จัดขึ้นให้นักเรียนชั้นประถมได้เขียนเรียงความเพื่อส่งเข้าประกวดในหัวข้อ "เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง" และได้มีการมอบรางวัล แก่เด็กๆเพื่อเป็นทุนการศึกษา แก่น้องๆที่ได้ส่ง เรียงความเข้าประกวด นี่คือ ตัวอย่าง เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง บางส่วน ที่น้องๆได้ส่งเข้าประกวด

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง
เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง


กิจกรรมดีๆแบบนี้ ควรสนับสนุน เพื่อให้น้องๆนักเรียน ได้ทุนการศึกษา และ ให้น้องๆได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง