0

ประพันธ์โดยนายวัลลภ  มากมี
    องค์ในหลวง ห่วงเรา ชาวประชา
พัฒนา เศรษฐกิจ พอเพียง
ประชาชน คนไทย ไร้ความเสี่ยง
หากทำเยี่ยง พระองค์ คงสุขสม 
     ทฤษฎีใหม่ ใช้มา พาเพิ่มสิน
ทำผืนดิน ถิ่นไทย ให้อุดม
แหล่งน้ำดี มีใช้ ให้ภิรมย์
สวนผสม ร่มเย็น เน้นการไกล                    
     ตัวอาคาร ฐานราก หากมั่นคง
ด้วยว่าลง คงหลัก ปักเสาไว้
ทำให้แกร่ง แข็งมั่น จากชั้นใน
สิ่งนี้ไง ในหลวง ทรงล่วงรู้
     เศรษฐกิจ พอเพียง เป็นเยี่ยงฐาน
ให้ตัวบ้าน มั่นคง ดำรงอยู่
ปรัชญานี้ ชี้นำ ทำให้ดู
จากทุกผู้ สู่รัฐ พัฒนา
     หลักการตาม สามห่วง พ่วงเงื่อนไข
นำมาใช้ ให้ครบ พบคุณค่า
ทางสายกลาง สร้างให้ ใช้ปัญญา
รู้รักษา หาทรัพย์ นับเนื่องไว้
     พอประมาณ ท่านว่า อย่าก่อหนี้
ด้วยวิถี มีสัมมา พาโปร่งใส
อย่าละโมบ โลภมาก อยากเกินใคร
รู้จักใช้ ไม่เพลิน จนเกินการ 
     มีเหตุผล ค้นคิด จิตมุ่งมั่น
ต้องขยัน หมั่นเพียร เรียนรู้งาน
พิจารณา สาเหตุ สังเกตการณ์
มองหลายด้าน ผ่านรอด จะปลอดภัย
     ภูมิคุ้มกัน นั่นคือ ถือความคิด
กระจ่างจิต ติดตาม ความเปลี่ยนไป
พึ่งพาตน หนทาง สว่างใส
คิดการไกล ไตร่ตรอง ลองศึกษา 
     เงื่อนไข ในความรู้ คู่รอบคอบ
เพื่อประกอบ ตอบแผน แม่นวิชา
รู้ระวัง ตั้งจิต พิจารณา
เชื่อมโยงมา พาให้ ได้ความคิด
     เงื่อนไข คุณธรรม นำมาใช้
ยึดนิสัย ในจุด สุจริต
มีปัญญา มานำ ทำชีวิต
รู้ถูกผิด จิตดี ที่หล่อหลอม
     จะสมบูรณ์ พูนค่า พาชีวิต
เศรษฐกิจ จะดี ถ้ามีออม
สังคมสุข ทุกผู้ อยู่ถึงพร้อม
สิ่งแวดล้อม ย่อมอยู่ คู่คนเคียง
      เตือนตัวตน ค้นค่า มามุ่งมั่น
เกี่ยวก้อยกัน หันหา พาพอเพียง
เลิกลดละ พะพิง สิ่งสุ่มเสี่ยง
หลบหลีกเลี่ยง เสียงสาป บาปอบาย 
     พอเพียงนี้ ที่ทำ นำสังคม
จะอุดม สมดุล หนุนเนื่องไว้
ชีวิตนั้น มั่นคง ดำรงได้
ถ้วนถิ่นไทย ให้สร้าง อย่างยั่งยืน
     ตามรอยพ่อ พอเพียง เคียงชีวิต
รู้ถูกผิด จิตมั่น ทุกวันคืน
จะดำรง คงไว้ ไม่ฝ่าฝืน
จะแช่มชื่น ตื่นรู้ คู่วิถี
     เมื่อยิ่งทำ นำมา พาผลให้
จะยิ่งได้ ไว้ต่อ ก่อทวี
หากยิ่งให้ ได้มิตร จิตรไมตรี
จะยิ่งมี ศรีสุข ทุกวันเอย